جدول کلمات عمومی شماره 128

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 39 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:18
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:37
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:17:59
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:18:36
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:23:06
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:28:27
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:29:24
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:34:13
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:35:53
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:36:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)