جدول کلمات عمومی شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 200 نفر
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:08:37
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:06
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:06
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:25
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:11:31
 • 168671 U
  زمان حل: 00:11:40
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:12:54
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:06
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:15:50
 • 167975 k
  زمان حل: 00:18:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)