جدول کلمات عمومی شماره 146

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 35 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:07:20
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:11
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:37:16
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:39:03
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:39:57
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:40:15
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 01:08:48
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 1.01:26:22
 • 107813 -
  زمان حل: 1.04:03:30
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 9.11:35:06
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)