جدول کلمات عمومی شماره 147

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 36 نفر
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:00
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:08:37
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:41
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:15:51
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:15:54
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:19:26
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:19:37
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:24:23
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:25:49
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:27:09
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)