جدول کلمات عمومی شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 654 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:09
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:08:19
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:09:23
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:00
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:14:56
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:16:02
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:16:13
 • 131394 ana
  زمان حل: 00:16:46
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:18:44
 • 141984 emel
  زمان حل: 00:19:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)