جدول کلمات عمومی شماره 213

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 28 نفر
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:01
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:31
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:16:31
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:15
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:18:12
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:26:18
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:29:52
 • 121354 حمید کیان مهر
  زمان حل: 03:49:06
 • 86047 par13
  زمان حل: 06:29:46
 • 139259 ارمین فضلی
  زمان حل: 7.22:53:42
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)