جدول کلمات عمومی شماره 22

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 458 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:01
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:55
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:08:55
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:08:55
 • 119462 زینب
  زمان حل: 00:09:34
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:10:20
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:10:31
 • 117872 omid
  زمان حل: 00:10:34
 • 168671 U
  زمان حل: 00:11:20
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:11:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)