جدول کلمات عمومی شماره 231

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 28 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:20
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:40
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:25
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:41
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:17:53
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:18:01
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:18:07
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:22:07
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:24:45
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:32:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)