جدول کلمات عمومی شماره 244

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:20
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:32
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:16
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:13:30
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 00:14:27
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:18:11
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:35
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:21:28
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 469.14:52:29
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 850.13:08:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)