جدول کلمات عمومی شماره 245

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:46
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:08
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:20
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:16:35
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:20:10
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:25:31
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:29:22
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 6.04:40:36
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 469.14:52:49
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 1217.17:08:58
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)