جدول کلمات عمومی شماره 243

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:04
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:07
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:06
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:11
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:20:24
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:22:53
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:28:00
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 6.18:28:56
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 469.14:52:08
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 850.13:33:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)