برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 40

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 96 نفر


 • شکسته
  0:6:15
 • مبین رضائی
  0:7:24
 • سید جواد احمدزاده
  0:8:30
 • مریم نظری
  0:8:44
 • محمد عرفانی
  0:9:11
 • فراز فرزین
  0:9:19
 • فاطمه خسروی
  0:9:35
 • هاتف یغما
  0:9:59
 • امیر
  0:10:9
 • وحید غلامی
  0:10:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- كنایه از احتیاط كردن وتندروی نكردن است
2- ناجنس و ناسازگار
2- سلام
2- از اوراق بهادار
3- مشهور و پر آوازه
3- نگارگر و چهره نگار
3- صداقت است و موجب رضای خداوند
4- سنگ آسیا
4- گله
4- چاشنی شور مزه
4- ص…
5- از…
5- غده ای كه در پشت جناغ…
5- راه …
6- ضر…
6- بی صد…
6- لحا…
7- خشنونت طب…
7- یك جهت …
7- از مست…
8- زادگاه حضر…
8- ش…
8- زنگ …
9- میل …
9- نوعی زخ…
9- خودداری…
10- ستاره…
10- پادشا…
10- پادگانی…
11- درمثل …
11- عظمت و ش…
11- صفت پشت س…
12- شادمان…
12- ماده…
12- ساز اص…
12- نمون…
13- دندان…
13- سنگینی…
13- هم…
14- ق…
14- ر…
14- بانگ و …
15- كنایه از «از او…
عمودی
1- نوعی ستاره كه معروف ترین آن «هالی» نام دارد
1- دخل و عایدی
2- هر نوبت نمایش فیلم
2- كلید همه زشتی هاست
2- الفت گرفته
3- خود را به نادانی زدن
3- نوشیدنی مهمانی ها
3- سرگشتگی
4- جغد
4- هم خو و هم طبیعت
4- افسر …
4- خو…
5- شامل …
5- فاسد و…
5- ابر…
6- باران ری…
6- بردگی…
6-
7- پولی در جهت كمك به نیا…
7- رو…
7- شهر و تیم…
8- عقاید …
8- سا…
8- سر…
9-
9- خاموش …
9- جوه…
10- نام…
10- سپاسگزا…
10- جناح …
11- بی جنبشی…
11- وزنه…
11- صداي كش دار هوا…
12- سود ح…
12- بخشی…
12- كشتی…
12- نوع…
13- واحد مسا…
13- آتش ز…
13- جلوه…
14- طایفه ای…
14- پر…
14- كلاهبردا…
15- فرز…
15- اثری برجسته …