برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 41

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 96 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:4:49
 • سید جواد احمدزاده
  0:6:57
 • فراز فرزین
  0:7:3
 • مبین رضائی
  0:7:28
 • علی رمضانی بدلبو
  0:7:34
 • فاطمه خسروی
  0:8:4
 • مریم نظری
  0:8:14
 • Rouzbeh am
  0:8:44
 • مصطفی پورقاسمی
  0:8:57
 • sahmogh
  0:9:2
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- فرق ، تفاوت
1- پیامبر بت شكن
2- مفصل بین ران و ساق پا
2- خودروی ملی شركت سایپا (با نام پیشین مینیاتور)
2- پیشتر به دستمزد و حقوق دائمی می گفتند
3- روزنامه ها
3- بی مورد ، بی موقع
3- سالن كارخانه
4- چهره
4- سوم شخص جمع
4- محكم …
5- از خط …
5- شهری در …
6- انبا…
6- كار عبث…
6- نرخ…
6- ك…
7- جلا د…
7- تقویت…
7- ضد…
7- واتیك…
8- گفتگوی …
8- لقمه …
8- پش…
9- گرسن…
9- مطا…
9- فلز…
9- همسر…
10- ضمیر …
10- خواب …
10- گرمی و رونق…
10- عدد…
11- بزرگترین تولید ك…
11- در زمست…
12- پر…
12- سرور است و ل…
12- رنگی نز…
13- سكه رایج …
13- س…
13- كمربند …
14- غیر معمول…
14- سم…
14- چاقوی …
15- حیرت كردن از…
15- بز…
عمودی
1- در اثر صدمات و مشكلات به مرگ خود راضی شدن
2- چهارچشمی مواظب گل است
2- نمایشنامه
2- پر حرف
3- انتقال روح
3- تیره و تار
3- گول زننده و نامی دخترانه
4- نام كوچك پاستور
4- شیر عرب
4- می دهند تا رسوا كنند
4-
5- اسبابی فل…
5- آكند…
5- شام…
6- مرادف…
6- ناش…
6- رمانی از …
7- تیر پ…
7- قسمت كوه…
7- عكسی كه روی پر…
8- م…
8- خورشید…
8- مایه دارویی كه ب…
9- رابطه شوه…
9- ك…
9- حرف …
10- بسی…
10- مرتا…
10- علامت معف…
11- ماد…
11- ام…
11- درس …
12- میل …
12- لن…
12- از شركتهای خو…
12- مركز…
13- ن…
13- نگهبان…
13- كم…
14- انجمن…
14- م…
14- سوی…
15- از شدت ترس ب…