جدول کلمات عمومی شماره 434

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 35 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:04
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:30
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:10:42
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:12:07
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:13:10
 • 141028 شهره نادری
  زمان حل: 00:13:53
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:06
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:11
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:11
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:24:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)