جدول کلمات عمومی شماره 434

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 31 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:04
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:30
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:12:07
 • 141028 شهره نادری
  زمان حل: 00:13:53
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:11
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:11
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:24:54
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:46:09
 • 141724 فربد ح
  زمان حل: 1.03:05:27
 • 132391 iman parsaei
  زمان حل: 34.02:08:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)