جدول کلمات عمومی شماره 47

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 69 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:57
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:02
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:09:55
 • 239757 افرا
  زمان حل: 00:10:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:10:43
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:10:53
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:58
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:11:25
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:11:59
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:12:11
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)