جدول کلمات عمومی شماره 64

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 56 نفر
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:08:36
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:10:24
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:47
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:14
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:12:19
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:31
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:13:37
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:13:42
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:50
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:16:26
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)