جدول کلمات عمومی شماره 80

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 42 نفر
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:01
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:50
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:10:26
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:15:44
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:30
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:51
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:23:29
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:28:10
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:28:56
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:42:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)