جدول کلمات عمومی شماره 80

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 57 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:54
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:50
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:10:26
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:15:44
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:20
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:30
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:51
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:18:59
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:20:57
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:21:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)