جدول کلمات عمومی شماره 80

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 53 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:50
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:10:26
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:15:44
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:30
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:51
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:21:41
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:23:23
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:23:29
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:24:35
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:28:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)