جدول کلمات عمومی شماره 8

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 114 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:44
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:08:30
 • 238448 sahmogh
  زمان حل: 00:08:52
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:02
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:09:05
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:10:05
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:10:42
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:10:46
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:10:54
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:11:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)