برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 954

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 623 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:6:7
 • بهروز
  0:7:12
 • ستاره
  0:7:40
 • فاطمه خسروی
  0:7:55
 • علی
  0:8:19
 • بهروز قدیمی
  0:8:26
 • مات
  0:8:47
 • ترکاشوند
  0:9:10
 • حمیدرضا توکلی
  0:9:12
 • مائده نعمتی
  0:9:20
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- بانو
1- روغن مو
1- بی آب
2- غذا خوری عمومی
2- برق منفی
2- ناچیز
3- اثر چربی
3- نام یکی از سرداران بزرگ کوروش
3- نوعی خواهر و برادر
4- حرف توفیر
4- آباد…
4- دور کردن…
5- فضای سرپ…
5- مسافر …
6- میز…
6- ش…
6- فریب دهن…
7- عرو…
7-
7- تاب…
8-
8- برچس…
9- ماد…
9- چوب…
9- جو…
10- پیرهن …
10- تجربه …
10- شکم …
11- کسی که شغلش د…
11- صدای در…
12- بنا و…
12-
12- نا…
13- شد…
13- بی…
13- چله…
14- د…
14- ش…
14- ایالتی …
15- پیون…
15- همر…
15- بر…
عمودی
1- نخ تابیده
1- آشنا
1- دلباخته
2- واحد سطح
2- رود مرزی ایران
2- از شهرهای خوزستان
3- سلاله
3- نوعی اعدام
3- نام ترکی
4- مغرور
4- گونه…
4- نزد ایر…
4- خد…
5- واحد انداز…
5- نه خو…
6- زین و…
6- بست…
6- حرف …
7- نیک…
7- بعد…
8- دیگ…
8- ت…
9- حرف …
9- تخت…
10- رم…
10- اداره…
10- ز…
11- اتومبی…
11- سریالی تلویزیون…
12- آ…
12- ن…
12- شکست…
13- هزا…
13- مخت…
13- کار …
14- تفحص …
14-
14- غذا…
15- کره آب…
15- نوعی…
15- بریدن شا…