برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 956

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 662 نفر


 • بهروزقدیمی
  0:5:1
 • ارغوان ک
  0:5:48
 • مبین رضائی 1
  0:6:4
 • بهروز
  0:6:13
 • بهروز قدیمی
  0:6:35
 • دریا سالاری
  0:6:41
 • nastaran
  0:7:13

 • 0:7:17
 • ستاره
  0:7:38
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:7:42
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- نظامی درجه دار
1- درون
1- بالابر ماشین
2- زادگاه خصرت ابراهیم
2- طرز نوشتن حروف و کلمات
2- کابوس خانم خانه دار
3- روده گوسفند
3- بزه و جرم
4- اسرار
4- از دنیا رفتن
4- ش…
5- یا…
5- باهوش…
5- پهلوان…
5- علامت…
6- بازگ…
6- مخفف ار…
6- ا…
7- مغ…
7- قطب مث…
7- یگانه…
7- سرا…
8- دور…
8- گن…
8- واحد ب…
9- حیوا…
9- دها…
9- خو…
9- اول…
10- دو…
10- م…
10- پایتخ…
11- سست و …
11- محل …
11- شما…
12- گردبند…
12- محصول …
12- از دن…
13- پایه …
13- سپاسگذ…
14- شک…
14- نوع…
14- کشت…
15- چهر…
15- از حرو…
15- ایثار و ا…
عمودی
1- قدم
1- زن بابا
1- پرده
2- کاشف میکروب وبا
2- ماه سرد
2- از وسایل حمل و نقل
3- پارسنگ ترازو
3- محصول آتش
4- زمان فعالیت
4- پسوند شباهت
4- عدد…
5- خ…
5-
5- اندیش…
5- ماد…
6- حیوان…
6- نهر…
6- حیوا…
7- اثر…
7- ان…
7- آماده …
7- لنگ…
8- خدای…
8- ا…
8- سبزی…
9- مخزن…
9- و…
9- میا…
9- حرف…
10- پایان…
10- اثری از …
10-
11- اث…
11- از اسماء حسنی …
11- پایت…
11- حرف…
12-
12- خوردنی …
12- بلا …
13- کشور…
13- مقاب…
14- از شهرها…
14- ا…
15- نماد …
15- از کشوره…
15- فلز…