جدول کلمات گردشگری شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 17 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:01
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:14:47
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:18:45
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:04
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:59
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:21:40
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:22:20
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:23:19
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:27:34
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:32:49
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)