جدول کلمات گردشگری شماره 14

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:55
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:35
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:39
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:58
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:52
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:26:31
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:28:14
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:29:03
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:35:02
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:41:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)