جدول کلمات گردشگری شماره 15

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:34:35
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:35:11
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:41:28
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:55:31
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:56:32
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:59:18
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 01:02:37
 • 82978 مهری
  زمان حل: 01:13:22
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 1.07:06:15
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 8.01:20:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)