جدول کلمات گردشگری شماره 160

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 21 نفر
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:15:32
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:18:36
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:20:05
 • 140278 علی باب الحوائجی
  زمان حل: 00:20:17
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:21:32
 • 141178 سهیلا
  زمان حل: 00:30:55
 • 131394 ana
  زمان حل: 00:31:04
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:31:47
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:33:45
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:35:07
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)