جدول کلمات گردشگری شماره 3

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:42
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:38
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:02
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:08
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:22:39
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:22:42
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:24:12
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:43:33
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 01:17:12
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 01:48:23
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)