جدول کلمات گردشگری شماره 69

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:36
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:41
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:11:55
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:15:51
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:16:02
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:14
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:59
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:23:49
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:25:45
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:30:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)