معمای حرکت مهره شطرنج

یک صفحه‌ شطرنجی داریم
مهره‌ی اسب دوخانه دریک جهت ویک خانه درجهت دیگرحرکت می‌کند
حداقل تعدادحرکت‌های لازم که اسب بتواندخودرااز خانه‌ی‎(0‎,‎0)‎به خانه‌ی(1374‎,‎1374)برساند

پاسخ:

از خانه‌ی (0,0) تا خانه‌ی (1374,1374)، ۱۳۷۴ خانه در راستای عمودی و ۱۳۷۴ خانه در راستای افقی و در مجموع ۲۷۴۸ خانه فاصله وجود دارد.
در هر حرکت سه خانه توسط اسب طی می‌شود، پس برای رسیدن به خانه‌ی مورد نظر حداقل 2748/3 یعنی ۹۱۶ حرکت لازم است. با ۹۱۶ حرکت می‌توان به خانه‌ی مورد نظر رسید. کافی است یک حرکت در راستای افقی (دو خانه در جهت افقی و یک خانه در جهت عمودی) و یک حرکت در راستای عمودی (دو خانه در جهت عمودی و یک خانه در جهت افقی) انجام داد و این عمل را ۹۱۶ مرتبه متوالیا تکرار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *