معمای جالب ریاضی تعداد مثلث ها


در شکل بالا، چند مثلث وجود دارد که هر سه رأس آن، نقاط پررنگ است؟

الف) ۱۱ ب) ۱۷ ج) ۲۰ د) ۲۹ هـ) ۳۵
پاسخ معما:

د) ۲۹ مثلث

به ازای انتخاب هر سه نقطه، یک مثلث پدید می آید، مگر آنکه آن سه نقطه در یک امتداد باشند. در شکل داده شده، شش دسته سه تایی در یک امتداد مشاهده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *