جدول کلمات سخت شماره 545

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 17 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:37
 • 216606 گل محمد
  زمان حل: 00:10:16
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:12:00
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:11
 • 206306 yari
  زمان حل: 00:13:57
 • 55004 jamshid
  زمان حل: 00:13:59
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:15:19
 • 206363 الف با
  زمان حل: 00:15:23
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:18:37
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)