جدول کلمات عمومی شماره 140

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 42 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:38
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:01
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:52
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:41
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:18:31
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:20:07
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:22:00
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:22:51
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:23:24
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:27:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)