جدول کلمات عمومی شماره 240

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:04
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:03
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 00:15:50
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:19
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:16:37
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:18:03
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:24:16
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:33:48
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 469.14:50:57
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 850.23:24:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)