برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 252

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 56 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:5:35
 • مبین رضائی 1
  0:6:3
 • فاطمه خسروی
  0:6:48
 • آخر صف
  0:7:55
 • فراز فرزین
  0:7:57
 • Rouzbeh am
  0:9:21
 • محمد عرفانی
  0:10:4
 • محسن عباسی
  0:10:52
 • مهرداد محمدخانی
  0:11:7
 • رضا مارینی
  0:11:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- آیین شب پیش از عروسی
1- اشک
2- اسلحه شمشیر بازی
2- بردیای دروغین
2- اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده ، از طریق رییس جمهور ..... است
3- پسوند شباهت
3- زیر مجموعه پیوسته ای ز اعداد حقیقی
3- کیوان
3- لقب شرافی
4- رنجش
4- گن…
4- عدد…
5- کمانگی…
5- د…
5- صدای لا…
6- جنس بعض…
6- بز…
6- نژا…
7- س…
7- ماه …
7- ری…
8- زما…
8- موی گ…
8- مایع حی…
8- مسافر…
9- و…
9- از شعرای ق…
9- مرکز…
10- ماشین حس…
10- کدر…
10- پارچه ص…
11- حرف ج…
11- د…
11- چوبه…
12- گفت و گ…
12- نا…
12- مرک…
13-
13- مرکز…
13- جا…
13- شبکه ر…
14- در و پنجره بوسیله …
14- عنصر شی…
14- ابز…
15- از پ…
15- از وسایل اشپزخ…
عمودی
1- رشک برنده
1- فیلمی از سعید سهیلی در ژانر کمدی
2- کشوری در آسیا
2- هماهنگ
2- وحشت
3- نفس بلند
3- پسوند نسبت
3- نوعی ترشی
3- بانک خانگی
4- مخلص و یکرو
4- م…
4- واح…
5- نوشتن است و…
5- ر…
5- مای…
6- بهر پخت آبگو…
6- توانایی خو…
6- گرام…
7- واژه ای …
7- فرست…
7- زد …
8- ر…
8- جسارت…
8- روزه…
8- ز…
9- دلگی…
9- با …
9-
10- یگانگی …
10- مرک…
10- پ…
11- گام…
11-
11- همیشگی…
12- ورز…
12- تفسی…
12- نگهبان…
13- مروار…
13- پیمود…
13- ع…
13- بی…
14- جم…
14- ام ا…
14- جان…
15- نوعی و…
15-