جدول کلمات گردشگری شماره 27

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 23 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:07:28
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:07:49
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:32
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:23
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:06
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:56
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:18:18
 • 238659 kian
  زمان حل: 00:18:21
 • 206044 H
  زمان حل: 00:22:39
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:24:28
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)