جدول کلمات گردشگری شماره 78

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 17 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:07
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:13:37
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:25
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:04
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:16:25
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:22
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:17:47
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:18:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:20:55
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:24:03
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)