تست هوش رمز و راز کلبه

پیرمردی در یک کلبه کوچک تنها زندگی می کرد. صبح روز پنجشنبه مشخص ، هنگامی که پستچی نامه ای را تحویل می داد ، متوجه شد که پیرمرد قتل شده است. او بلافاصله با پلیس تماس می گیرد. وقتی پلیس به صحنه می رسد. آنها دو بطری شیر ، روزنامه …

تست هوش معمای سرقت

یک زن و شوهر از یک سرقت خبر دادند. شوهر به پلیس گفت ، او فکر می کند که سارق احتمالاً با شکستن از پنجره ، با اشاره به شکسته شدن شیشه های پنجره در خارج از خانه ، وارد خانه شده است. پلیس متوجه شد که داخل خانه فقط …

تست هوش فرار از شهر

در گذشته‌های دور، در سرزمینی پادشاهی زندگی می‌کرد که نه به کسی اجازه می‌داد امپراتوری اش را ترک کند و نه اجازه‌ی ورود اجنبی‌ها را می‌داد. تنها یک پل وجود داشت که قلمرو پادشاهی او را به دنیای بیرون متصل می‌کرد. طبق دستور پادشاه، هر کسی که تلاش می‌کرد از …